Projekt Erasmus+ 

              V školskom roku 2016/17  bol  Národnou agentúrou SAAIC,  Erasmus + Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport  -  školské partnerstvá  schválený  našej škole , Gymnáziu Grösslingová 18, v Bratislave  multilaterálny  projekt:

           „Berufsorientierung  und  Lebensplanung  in  einer  bewegenden  Realität“.  

Partnerskými krajinami pre  študentov nášho gymnázia sú na 2,5 roka   Nemecko, Litva, Grécko a Turecko. Začiatok projektu je 01. 09. 2016, koniec 28. 02. 2019.

Profesijná orientácia sa stala ústrednou témou vývoja a procesov celoživotného vzdelávania v takmer všetkých európskych krajinách . Škola zaujíma  v tomto procese  centrálne miesto a zastáva  rozhodujúcu úlohu v živote mladých ľudí a v  ich rozhodovaní o ich  ďalšom vzdelávaní a profesijnej dráhe.

Žiaci si rozširujú historické, jazykové a sociálne kompetencie, učia sa akceptovať a rešpektovať rozdiely v iných kultúrach a nachádzať v nich súvislosti.

Pracovným jazykom projektu je nemčina.

Žiaci a vyučujúci musia absolvovať predpísaný počet mobilít - výjazdov do partnerských projektových krajín, kde sa  zúčastňujú na projektovej práci a všetkých spoločných pripravovaných aktivitách v organizátorských krajinách. 

Projekt je finančne podporovaný a hradený z projektového fondu, ktorý škola získala na základe schválenia projektu Európskou komisiou pri EÚ.

Unsere Schüler auf den Spuren von Erasmus+

Wir haben es geschafft!

Wieder darf am unseren Gymnasium ein neues Projekt der Europäischen Union starten, mit dem Lehrerinnen, Lehrer, Schülerinnen und Schüler in fremde Länder reisen. Nur heißt es jetzt nicht mehr „Comenius“, sondern „Erasmus+“. Erasmus ist ein Programm der EU für internationale Schulpartnerschaften, bei dem multinationale Projekte unterstützt und finanziert werden. Um diese Zuschüsse zu erhalten, muss ein ausführliches Konzept eingereicht werden. Das zweieinhalbjährige Projekt mit dem Thema „Berufsorientierung und Lebensplanung in einer bewegenden Realität“ wurde uns für die Jahre 2016 bis 2019 genehmigt.

Neben unser Gymnasium Grösslingová 18, (www.gamca.sk)  beteiligen sich

1. aus der Stadt Weiterstadt in Deutschland die Hessenwaldschule, die als Koordinator fungiert,

https://www.hessenwaldschule.de/

 

2. aus der Stadt Siauliai in Litauen das Siauliu Juliaus Janonio gimnazija,

https://www.jjanonis.su.lt

 

3. aus Chalkis in Griechenland das 2. Gymnasio Chalkidas https://blogs.sch.gr/2gymchlk

 

4. sowie aus Antalya in der Türkei das Muhittin

Mustafa Böcek Anadolu Lisesi

https://mmbocekanadolulisesi.meb.k12.tr

 

Die teilnehmenden Schulen möchten den Schülern und Schülerinnen die Bedeutung eines Europäischen Bewusstseins verdeutlichen, ihnen helfen Vorurteile abzubauen und neue Erfahrungen zu sammeln. Jedes teilnehmende Land hat ein anderes Ausbildungssystem, dessen Unterschiede kennengelernt und herausgearbeitet werden. Deshalb werden in allen Ländern sowohl Betriebe besichtigt als auch Berufsberater und weitere Institutionen mit einbezogen. Zudem soll ein Tagespraktikum absolviert werden. Bei allen Treffen stehen auch gemeinsame Ausflüge auf dem Programm, um Land und Leute ein bisschen kennenzulernen. Das erste Projekttreffen fand vom 20.11.-26.11.2016 in Griechenland statt. Dorthin reisten 2 slowakische Lehrerinnen und 2 Schüler. Wir  konnten das erste Mal in das Berufsleben in unserem gemeinsamen Projekt hinein schnuppern. Dank des Erasmus+ Projektes, an dem unser Gymnasium seit Anfang September teilnimmt, besuchten wir gemeinsam mit ihren Partnerschülerinnen und – schülern aus Litauen, Deutschland, der Türkei und natürlich Griechenland sogar weltweit agierende landestypische Betriebe in Griechenland.

Unsere kleine Projektgruppe verbrachte mit ihren Lehrerinnen Jaroslava Hrabalová und Viera Babišová die  Woche vom 20 November bis zum 26. November 2016 an ihrer Erasmus- Partnerschule in Chalkis auf der Insel Euböa. Gut vorbereitet traten wir unsere Reise an. Ebenso wie unsere Mitschülerinnen und Mitschüler der am Projekt teilnehmenden europäischen Schulen hatte unsere Gruppe  im Vorfeld zuhause Präsentationen zur Berufsorientierung an der eigenen Schule, zu den Berufsbiografien ehemaliger 2 Schüler, die  interviewt wurden, vorbereitet. Die Präsentationen waren sehr interessant und ein erster Schritt voneinander zu lernen.

Gemeinsam besichtigten die europäischen Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen und Lehrer dann fünf Betriebe: eine Werft, zwei Naturkosmetik herstellende Betriebe, einen Oliven verarbeitender Betrieb und eine auf Bienenzucht und Honig spezialisierte Agrarforschungsanstalt. So konnten sich die Jugendlichen einen umfassenden Überblick über verschiedene Berufe machen. Sie erfuhren zudem über die Geschichte der Betriebe die einzelnen Produktionsschritte, Import, Export und die Tätigkeiten der Beschäftigten. Die beiden Kosmetikfirmen agieren weltweit, wobei die Firma „Korres“ auch eigene Geschäfte betreibt. Der Olivenbetrieb „Strofilia“ verarbeitet Biooliven, die europaweit vertrieben werden.

Schülerinnen und Schüler von fünf europäischen Schulen lernten sich kennen, besuchten europa- und weltweit agierende griechische Betriebe. Ihnen wurde dabei bewusst, dass trotz der vielfach beschriebenen Wirtschaftskrise Griechenlands viele dortige Firmen global erfolgreich agieren. Durch die neu gewonnenen Eindrücke identifizieren sie sich mit ihrem Gastland und damit auch mit Europa.

 In der Freizeit erkundeten unsere Schüler mit anderen Projektfreunden gemeinsam Chalkis. So entstanden neue Freundschaften und der Abschied am Samstagvormittag fiel allen nicht so leicht.

Wir freuen uns schon sehr auf die nächsten Begegnungen Ende April (vom 29. April bis zum 5. Mai 2017)  in der Stadt Siauliai  in Litauen und Anfang Dezember 2017 an der Hessenwaldschule.

In der Zwischenzeit werden alle teilnehmenden Schulen an dem schon begonnenen Berufsorientierungs-Portfolio arbeiten, das zum Ende unseres Projektes als Arbeitsgrundlage an allen europäischen Sekundarschulen verwendet werden kann.  

 

Naši študenti  po  stopách Erasmus +

Dokázali sme to!

V tomto školskom roku sa na našej škole začal opäť nový projekt Európskej únie, na ktorom budú študenti spoločne s učiteľmi spoznávať, cestovať, prezentovať a dôstojne hájiť naše farby v zahraničí.

V školskom roku 2016/17 bol Národnou agentúrou SAAIC, Erasmus + Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport - školské partnerstvá schválený našej škole , Gymnáziu Grösslingová 18, v Bratislave multilaterálny projekt:

„Berufsorientierung und Lebensplanung in einer bewegenden Realität“.

Program Erasmus+  je programom  EÚ pre medzinárodné partnerstvá škôl, podporované a financované v nadnárodných projektoch. Aby škola získala takýto  grant, musí  zabojovať a podrobne s projektovými partnermi vypracovať prihlášku do schvaľovacieho výberového konania. Nám sa to podarilo a v priebehu dva a pol roka budeme pracovať na našom spoločnom projekte na  tému "Profesijná orientácia a plánovanie života v reálnom živote".

Zúčastnené partnerské školy:

1.Nemecko - Hessenwaldschule Kooperative Gesamtschule

Wolfsgartenallee 8, 64331 Weiterstadt - koordinátor projektu

www.hessenwaldschule.de

2. Grécko - 2o Gymnasio Xalkidas Eyvoias & Aylidas 1, 34100 Chalkis

https://blogs.sch.gr/2gymchlk

3. Litva - Juliaus Janonio gimnazija, Tilzes 137, Siauliai

https://www.jjanonis.su.lt

4. Slovensko - Gymnázium Grösslingová 18, Bratislava

www.gamca.sk

5. Turecko - Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi, Antalya

https://mmbocekanadolulisesi.meb.k12.tr

Zúčastnené školy chcú zdôrazniť význam európskeho povedomia žiakov, pomôcť im odbúrať predsudky a získať nové skúsenosti. Každá zúčastnená krajina má iný vzdelávací systém so svojimi odlišnosťami. Preto sa vo všetkých krajinách bude v rámci projektu spájať teória s praxou. Budú sa navštevovať rôzne prevádzky s jednodňovými stážami a taktiež rôzne inštitúcie.  Počas všetkých stretnutí a skupinových exkurzií  je  na programe aj spoznávanie  krajín a ľudí.

Prvé projektové   stretnutie sa uskutočnilo v Grécku od 20.11. -  do 26.11.2016.

Vďaka projektu Erasmus+ sme mali príležitosť spoločne so žiakmi partnerských  škôl  z Litvy, Nemecka, Turecka a samozrejme Grécka navštíviť typické  grécke farmy a prevádzky.

Naša  malá  projektová skupina strávila so svojou učiteľkou Jaroslavou Hrabalovou  a riaditeľkou školy Vierou  Babišovou  projektový týždeň v partnerskej  škole v Chalkis na ostrove Euboa. Dobre pripravení sme  začali svoje putovanie za poznaním. Rovnako ako naši projektoví partneri z ostatných európskych škôl, pripravili sme prezentácie k téme kariérové poradenstvo, profesijná orientácia na Slovensku, predstavili sme našu Alma Mater a odborné životopisy 2 bývalých študentov. Všetky prezentácie boli veľmi zaujímavé  a boli prvým krokom nášho učenia sa od seba navzájom a spoznávania sa.

Podľa programu projektového týždňa sme potom všetci spoločne navštívili  päť firiem: lodenicu, dve firmy na výrobu prírodnej  kozmetiky, prevádzku na spracovanie  olív a poľnohospodársku firmu - spoločnosť špecializujúca sa na včelárstvo.  Mladí ľudia si mohli urobiť ucelený prehľad o rôznych profesiách. Dozvedeli sme sa tiež veľa zaujímavého o histórii týchto prevádzok,  jednotlivých výrobných krokov, dovoze, vývoze a práci zamestnancov. Obe kozmetické firmy sú s celosvetovou pôsobnosťou, spoločnosť "Korres" prevádzkuje aj vlastné predajne. Prevádzka "Strofilia"  spracováva  bioolivy, ktoré sa predávajú po celej Európe.

Žiaci z piatich európskych škôl spoznali a osobne navštívili  globálne grécke podniky. Napriek často opisovanej hospodárskej kríze v Grécku je veľa miestnych firiem globálne úspešných.

Vo voľnom čase spoznávali  naši študenti spolu s ďalšími projektovými priateľmi  hostiteľské mesto Chalkis. Vznikli nové priateľstvá, ktoré budú pokračovať mailovou formou.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie na konci apríla v Litve ( 29. apríl - 5. máj 2017) a na začiatku decembra 2017 v Nemecku.

Do tej doby budú všetky zúčastnené školy pracovať  na už začatom profesijnom  portfóliu na tému profesijná orientácia, ktoré môže byť použité na konci nášho projektu ako pracovný základ vo všetkých európskych stredných školách.

                                                                     Koordinátor projektu:  Mgr. Jaroslava Hrabalová

 

                                  Grécky projektový týždeň očami študenta :-)

 

Môj projektový týždeň v Grécku 

sa začal 20. novembra v nedeľu, kedy sme odlietali z Viedenského letiska do Atén. Ihneď po prílete sme sa spojili s nemeckou delegáciou a spoločne sme vycestovali do mesta Chalkis.  Na ďalší deň sme sa spoločne s nemeckou delegáciou zúčastnili na exkurzii do Atén na Akropolu. Akropola je veľká súčasť histórie starovekého Grécka, preto by nikto nemal iba prejsť okolo, ale poriadne si ju pozrieť. Bolo veľmi zaujímavé vidieť naživo kus histórie a premýšľať, ako len mohli v dobe ,kedy neexistovala žiadna moderná technika, postaviť niečo tak monumentálne ako je Akropola. Výhľad na celé Atény hodnotím len ako príjemný bonus. Na ďalší deň sa potom začali prezentácie, takže sme začali  prezentovať naše doma poctivo pripravené projektové úlohy. Prezentácie prebiehali  v lokálnom  gymnáziu, ktoré sa zúčastňuje  tohto projektu. Pripravili pre nás pekné otvorenie v spolupráci s konzervatóriom, ktorého žiaci  zaspievali 3 grécke a jednu Mozartovu pieseň. Musím uznať, že žiaci to brali seriózne a predviedli naozaj profesionálne predstavenie. Nasledovali prezentácie profesijnej orientácie všetkých skupín. Neskôr nám bolo oznámené, že sme mali najlepšiu prezentáciu, čo nás veľmi potešilo. Po prezentácii sa išlo na spoločný obed kde sme sa navzájom ešte viac zoznámili. Následne  sme spoločne nastúpili do autobusu a išli sme do lokálnej tradičnej lodiarne, kde sa vyrábajú lode a rekonštruujú tradičným spôsobom a to bez moderných pomôcok. Tu sme sa na workshope naučili, ako si vybrať správny strom na loď, ako tento strom spracovať a ako dlho celá tvorba trvá. Ukončenie certifikátom bolo čerešničkou na torte. Škode len, že to nebolo celý deň, možno by sme si potom vyrobili aj svoju loď. Týmto bol ukončený deň. Nasledujúci deň sa išlo na celodennú exkurziu na sever polostrova do mesta Limni do BIO výrobne olivového oleja. Tu sme sa dozvedeli, ako taká výroba prebieha a čím sa odlišuje od klasickej výroby. Vraj pri tejto BIO výrobe sa nestrácajú látky, ktoré odbúravajú rakovinu a preto v Grécku na ňu umiera menej ľudí. Osobne si myslím, že tieto údaje môžu byť pravdivé, olivy boli veľmi chutné. Táto exkurzia bola celodenná, takže už nič iné sme nestihli navštíviť. Na ďalší deň sme sa vydali navštíviť fabriky. Prvá fabrika bola firmy Korres,  ktorá vyrába prírodnú BIO kozmetiku. Fabrika mala veľmi zaujímavé laboratórium a aj samotnú výrobnú časť. Vysvetlili nám, ako tieto prípravky vznikajú a z ktorých plantáži používajú rastliny. Mňa však viac fascinovala história tejto firmy a šťastie majiteľa tejto firmy. Nakoniec sme dostali aj darčeky v podobe tejto BIO kozmetiky. Nasledovne sme navštívili fabriku na výrobu čistiacich prostriedkov. Tu sme dostali vysvetlené, ako tieto prípravky vznikajú, ako vyzerá objednávka z hotelov a aké rôzne požiadavky majú firmy pri takých banalitách ako sú mydlá. Bol som zaskočený, čo všetko sa dá zvoliť na kuse mydla. Následne sme mali prehliadku po výrobnej časti fabriky a tam som odpadával. Pre mňa ako fanatika strojov a inžinierstva to bol raj. Bol by som schopný celý deň sa tam pozerať na tie stroje. Naozaj veľmi zaujímavé. Poobedie sme mali voľné, preto sme sa my, členovia slovenskej delegácie a členovia litovskej delegácie rozhodli spojiť a stráviť toto poobedie spoločne. Nasledujúci, bohužiaľ posledný, deň sme absolvovali opäť exkurziu  do Atén, avšak tentoraz na  farmu na včely. Boli tu prednášky o včelách a ich produktoch, dokonca sme si mohli vyrobiť vlastnú sviečku a ochutnať med. Po osobnom voľne sme sa  večer zúčastnili  prednášky s astrofyzikom pánom Antoniuom, ktorý vysvetľoval Evripos fenomén. Tento fenomén spočíva v otáčaní prúdu pod mostom Evripos každých 6 hodín podľa prílivu a odlivu. Napriek náročnosti vysvetľovanej témy, pán Antoniu to vysvetlil veľmi zrozumiteľne aj pre menej zdatných ľudí v obore fyziky. Nasledujúci deň sme bohužiaľ museli odlietať domov. Celkovo sa mi tento projekt veľmi páčil a dal mi veľa informácií do života, či už zo žiackych prezentácií alebo priamo z firiem, ktoré sme navštívili. Veľmi rád by som sa zúčastnil projektu ešte raz.

 

Andrej Daniš

študent

 

 

Druhé projektové  stretnutie sa uskutočnilo v Litve, v meste Siauliai od 29.04 -  do 05.05.2017.

https://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/erasmus-v-praxi-ocami-studenta/42287-clanok.html

 

 

Tretie  projektové  stretnutie sa uskutočnilo v Nemecku, v meste Weiterstadt od 26.11. -  do 02.12.2017

https://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/erasmus-v-praxi-ocami-studentov/42393-clanok.html

 
 
 

Štvrté projektové stretnutie sa konalo od 22.04.2018 - 28.04.2018 na Slovensku v Bratislave

https://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/erasmus-projekt-na-gymnaziu-grossling/42786-clanok.html